Warning: Creating default object from empty value in /home/sunsetp/domains/anticum.pl/core/mtsModuleManager.php on line 257

Warning: Creating default object from empty value in /home/sunsetp/domains/anticum.pl/core/mtsModuleManager.php on line 257

Warning: Creating default object from empty value in /home/sunsetp/domains/anticum.pl/core/mtsModuleManager.php on line 257

Warning: Creating default object from empty value in /home/sunsetp/domains/anticum.pl/core/mtsModuleManager.php on line 257

Warning: Creating default object from empty value in /home/sunsetp/domains/anticum.pl/core/mtsModuleManager.php on line 257

Warning: Creating default object from empty value in /home/sunsetp/domains/anticum.pl/core/mtsModuleManager.php on line 257

Warning: Creating default object from empty value in /home/sunsetp/domains/anticum.pl/core/mtsModuleManager.php on line 257

Warning: Creating default object from empty value in /home/sunsetp/domains/anticum.pl/core/mtsModuleManager.php on line 257

Warning: Creating default object from empty value in /home/sunsetp/domains/anticum.pl/core/mtsModuleManager.php on line 257

Warning: Creating default object from empty value in /home/sunsetp/domains/anticum.pl/core/mtsModuleManager.php on line 257

Warning: Creating default object from empty value in /home/sunsetp/domains/anticum.pl/core/mtsModuleManager.php on line 257

Warning: Creating default object from empty value in /home/sunsetp/domains/anticum.pl/core/mtsModuleManager.php on line 257
Aktualnie masz w koszyku 0 szt. za łącznie 0,00 zł  + koszyk  + logowanie  + rejestracja
Przejdź do koszyka

Regulamin

REGULAMIN
1.
Firma:
„Anticum”
Ul. Daniłowiczowska 18
00-093 Warszawa
NIP: 628 168 70 02
2.
Zamówienia przyjmujemy za pośrednictwem internetu lub telefonicznie. W celu złożenia zamówienia należy:
podać podczas składania zamówienia dane niezbędne do wysyłki
3.
Realizacja zamówienia rozpoczyna się, gdy tylko zostanie ono złożone za pośrednictwem strony (formularz kontaktowy), za pośrednictwem maila lub telefonicznie.
4.
Zamówienia są realizowane do 72 godzin od momentu jego potwierdzenia.
5.
Po realizacji wszystkich wstępnych wymogów praca(obraz, rzeźba) zostaje wysłana do Kupującego. Przewidywany czas dostawy wynosi 24 - 72 godziny.
6.
Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy.
7.
Galeria promuje młodych artystów, zamieszcza publikacje prasowe, sprawuje opiekę menadżerską oraz sprzedaje ich dzieła, które są przez nich wykonane i są ich własnością. Galeria jest pośrednikiem między artystą a klientem . Nasza oferta zawiera wysoki poziom artystyczny, a zamówienia realizujemy w sposób rzetelny i terminowy.
Terminy-dzieło ,dzieło sztuki,obiekt, praca - oznaczają główny przedmiot handlu w galerii a więc obrazy i rzeźby.       
8.
Za ewentualne roszczenia wobec dzieła odpowiada artysta, który  gwarantuje, że jest autorem prac i potwierdza, że jest uprawniony do przekazania tytułu własności dzieła, każdemu kto je nabędzie. Jednocześnie galeria informuje, że każda praca, może minimalnie różnić się od tej prezentowanej na stronie a różnica może wynikać z różnic kolorystycznych wynikających z jakości komputera i monitora i wykonanego zdjęcia.

Galeria zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia wzbudzającego wątpliwości np. w przypadku nie odnotowania wpłaty w wyznaczonym terminie lub wobec błędnie podanego adresu e-mail, gdy  nastąpi inny błąd np. ilościowy lub cenowy lub gdy praca została wcześniej zamówiona lub sprzedana.
9.
Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów znajdujących się na stronie anticum.pl bez pisemnej zgody i wiedzy właścicieli praw autorskich i właścicieli strony.
10.
Galeria nie ponosi odpowiedzialności prawnej wynikającej z łamania praw autorskich przez osoby trzecie prezentujące swoje prace na naszej stronie anticum.pl
11.
Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich w formie widocznych dla klienta kwot brutto (zawierają 23% podatku VAT). Cena podana przy każdej pracy jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Galeria zastrzega sobie prawo do zmiany cen  prac  znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych obiektów do oferty , przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach galerii bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen może wynikać m.innymi z prowadzonej przez naszą galerię promocyjnej sprzedaży prac wystawianych na niektórych wystawach, organizowanych wspólnie wraz ze stałymi galeriami.
Praca zostanie zamówiona i zarezerwowana dla klienta  na okres trzech  dni, od jej potwierdzenia, po tym czasie o ile galeria nie otrzyma przelewu, zamówienie zostanie anulowane.
12.
Wszystkie zdjęcia prac przedstawione w galerii mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą nieznacznie różnić się od prac rzeczywistych.(pkt.8)
13.
Za zamówione prace Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:
Przedpłata na konto
Gotówka
Za pobraniem
14.
Zamówione prace wysyłane są na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej .Możliwe do wyboru formy wysłki/ odbioru:
Odbiór osobisty - jest możliwy dopiero po otrzymaniu potwierdzenia możliwości odbioru pracy od naszej galerii.
15.
W momencie złożenia przez Kupującego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.
Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami)
16.
Umowa sprzedaży prac zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
17.
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
18.
Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w galerii internetowej "anticum", są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim.
19.
Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszej galerii  bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia odebrania przesyłki.  Jest to możliwe tylko wówczas, gdy praca nie nosi śladów użytkowania, jest kompletna i nie został w żaden sposób zniszczona ani skopiowana. Zwracaną pracę należy odesłać na swój koszt razem z otrzymaną wraz z nim fakturą lub paragonem. Galeria gwarantuje zwrot kwoty równej cenie  pracy. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Należy mieć także na uwadze fakt, iż koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi
20.
Reklamacje. Jeżeli po otrzymaniu pracy klient znajdzie w niej wady fizyczne powinien odesłać ją przesyłką pocztową na adres podany w punkcie pierwszym. Galeria nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem pracy reklamowanej galeria zwraca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanej pracy należy dołączyć fakturę oraz opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Za pracę uszkodzoną zostanie zaoferowana inna,nowa, a jeśli będzie to już niemożliwe , galeria zwróci nabywcy równowartość ceny pracy.
21.
Procedura reklamacji
W przypadku reklamacji, do reklamowanej pracy należy dołączyć kopię dowodu zakupu a także szczegółowy opis przyczyny reklamacji. Kiedy reklamacja zostanie uznana za zasadną, praca zostanie  wymieniona na inną ,nową. Jeśli wymiana pracy na nową będzie niemożliwa zwrócimy Państwu pieniądze.  Koszt wysyłki wadliwej pracy będą zwracane przez naszą firmę po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Należy jednak pamiętać aby przed odesłaniem reklamowanej pracy do galerii ustalić z nami  formę przesyłki zwrotnej. W przypadku, kiedy wspomniana forma przesyłki nie zostanie ustalona, reklamowaną pracę należy przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym, priorytetowym. Przesyłek za pobraniem nie odbieramy.

© Anticum internetowa galeria sztuki

powered by mtSHOP, design: www.untzuntz.pl